Tıp / Sağlık

T Hücreleri Covid Hastalarına Şifa Olabilir

Bilim adamları, koronavirüs enfeksiyonundan iyileşen insanların ve ayrıca virüse hiç maruz kalmamış bazı kişilerin kanında koronavirüsü hedefleyen bazı bağışıklık hücreleri buldular.

Koronavirüs ile enfekte olan insanlar, vücudun enfeksiyonla savaşmasına yardımcı olan T hücreleri olarak bilinen bağışıklık hücrelerini taşırlar. Bu hücreler insanların COVID-19’dan iyileşmesine yardımcı olabilir, ancak tam rolleri gizemini hala korumakta.

Araştırmacılar , koronavirüs enfeksiyonundan iyileşen insanların kanında, COVID-19’a neden olan ve direkt olarak SARS-CoV-2’yi hedefleyen T hücrelerini buldular. Araştırmacılar 14 Mayıs sundukları raporda bu bulgu, daha önce soğuk algınlığına neden olanlar gibi diğer koronavirüslerle olan önceki enfeksiyonların, yeni koronavirüslere karşı insanları ciddi hastalık geliştirmekten korumak gibi bir düzeyde koruma sağlayabileceğini göstermektedir. Bu savunmaların insanları SARS-CoV-2 ile yeniden enfeksiyondan koruyabileceği ve eğer öyleyse ne kadar süreyle koruyabileceği belirsizliğini koruyor.

Bağışıklık sisteminin önemli bir parçası olan T hücreleri virüs parçalarını tanıyabiliyor. Bu hücreler bir viral proteini tanımladığında, yardımcı T hücreleri, bağışıklık sisteminin diğer bölümlerinin vitese geçmesini tetikleyen kimyasal sinyaller salgılar. Katil T hücreleri olarak adlandırılan diğerleri, enfekte olmuş hücreleri avlar ve öldürür.

Ekip önce SARS-CoV-2’den hangi viral proteinlerin T hücrelerinin tanıması için en iyi hedefi temsil edebileceğini tahmin etti. Daha sonra bu viral örnekleri, hastalıktan kurtulmuş 10 adet COVID-19 hastasından ve 11 adet sağlıklı insandan kan örneklerinden çıkarılan bağışıklık hücreleri ile karıştırdı. Bu sağlıklı insanlar 2015 ila 2018 yılları arasında – pandemi başlamadan önce – ilgisiz çalışmalara katılmışlardı ve kanları örneklendiğinde daha önce koronavirüse maruz kalmamışlardı.

COVID-19 hastalarının yaklaşık yüzde 70’i hücre öldüren T hücrelerine sahipti ve hepsi yardımcı T hücrelerini taşıdı. Bağışıklık hücreleri, hücrelere girmesine veya genetik materyalini kaplamasına yardımcı olanlar da dahil olmak üzere koronavirüsten çeşitli proteinleri tanıdı.

Sağlıklı insanların yaklaşık yarısında SARS-CoV-2 parçalarını tanıyan yardımcı T hücreleri ve üçte birinde katil T hücreleri vardı. Bu insanların hepsi, soğuk algınlığına neden olan iki koronavirusa bağlanan antikorlar için pozitif test etti, bu da katılımcıların daha önce bu virüslerden enfekte olduğunu gösteren bir işaret.

Bu içeriğe tepkin?