Uzay

Europa, Güneş Sistemimizde Uzaylı Yaşamı Aramak İçin En İyi Yer Olabilir

Dünya dışı yaşam arayışı, Güneş Sistemi’nin okyanus dünyalarına giderek daha fazla giriyor ve Jüpiter’in ayı olan Europa’nın ilk akla gelen liman olması gerektiğine dair yeni kanıtlar var. Yeni modele göre, Europa’nın yeraltı okyanusları hayatı destekleyebilir.

Bu araştırmanın arkasındaki NASA ekibi, radyoaktif bozunma veya gelgit kuvvetleri gibi süreçlerin, yüzey sıcaklıklarının asla yaklaşık -140 santigrat dereceyi geçmediği buzlu ayda bu sıvı suya izin vermek için yeterli ısıyı üretebileceğini de hesapladı.

2020 Goldschmidt Konferansı’nda sunulan bulgular ve henüz hakem heyet tarafından değerlendirilmedi, ancak Europa’yı hayatını sürdürebilecek bir dünya olarak tanımlayan ipularının en sonuncusu. Dünya dışı yaşamı (eğer) bulabilirsek ne tür bir biçim alabileceğinden tam olarak emin değiliz, ancak Europa ve Satürn’ün uyduları Enceladus gibi okyanus dünyaları büyük ilgi görüyor.Yapılan gözlemlerde aynı zamanda buhar ve su kaynaklarının fışkıran kayzerler olduğu tespit edildi.

Europa ve Enceladus ay’larının da , tıpki Dünya’daki hidrotermal menfezlerin etrafındaki toplayıcı ekosistemler gibi benzer bir yaşam barındırmasını umuyor. Okyanusun soğuk, karanlık derinliklerinde, volkanik delikler etraflarındaki sular ısıyı emer; orada yaşam, yiyecek gibi ihtiyaçları üretmek için güneş enerjisinden ziyade kimyasal enerjiden yararlanan kemosentez üzerine kurulu olduğu sanılıyor.

Peki Gerçeği Ne zaman ve Nasıl Öğreneceğiz?

NASA, 2024’te Europa’ya bir görev başlatacağını zaten açıklamıştı, bilim adamları bu görev süresince yaşam belirtilerinin nasıl aranabileceğini ve bunları bulma olasılığını anlamaya çalışıyorlar. Bunun bir kısmı, bazı koşulların olasılığını araştırıyor ve NASA’nın gezegenler üzerinde ihtisas sahibi bilim adamları Mohit Melwani Daswani ve Steven Vance bu konuda çalışıyorlar.

Araştırmalarının ana gayesi, suyun nereden gelebileceğini bulmaya odaklanmıştı. Araştırma, radyoaktif bozunma ısısı, Jüpiter ile gelgit etkileşimleri veya her ikisinin bir kombinasyonu ile parçalanan su taşıyan minerallere bağlı olduğunu gösteriyor. Bilim adamlarından Melwani Daswani, “Çekirdek, silikat tabakası ve okyanusun kompozisyonunu ve fiziksel özelliklerini modelleyebildik. Farklı minerallerin farklı derinliklerde ve sıcaklıklarda su ve uçucuları kaybettiğini görüyoruz. İç mekandan kaybolduğu tahmin edilen bu uçucuları topladık ve şimdiki okyanusun tahmin edilen kütlesi ile tutarlı olduklarını, yani muhtemelen okyanusta mevcut. ” ifadelerini kullanarak sonuca ne kadar ulaşabildikleri hakkında bilgi verdi. Europa’nın ana özelliklerinden de bahseden Daswani,  Önceki araştırmalara dayanarak, Europa’nın oldukça tuzlu olduğunu ve okyanuslarının Dünya’nınkine oldukça benzediğini aktardı. Araştırmacıların simülasyonu, zamanla Europa okyanusunun bileşimini de modelledi ve muhtemelen Dünya’nın sahip olabileceği gibi , yüksek konsantrasyonlarda karbondioksit, sülfat ve kalsiyum ile hafif asidik olarak başladığını buldu.

“Beklediğimizden Daha Dünyası Bir Europa”

Melwani Daswani , “Gerçekten de bu okyanusun hala oldukça sülfürik olabileceği düşünülüyordu, ancak simülasyonlarımız ve Hubble Uzay Teleskobu’ndan verileri birleştirdiğimizde, Europa’nın yüzeyinde klorür olduğunu, suyun büyük olasılıkla klorür açısından zengin olduğunu gösteriyor, başka bir deyişle, kompozisyonu Dünya’daki okyanuslara benziyor. Bu okyanusun yaşam için oldukça yaşanabilir olabileceğine inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bir sonraki adım, yaşam için diğer bazı koşulların muhtemel olup olmadığını araştırmak olacaktır. Europa’nın yüzeyinden püsküren kayzerler, ayın jeolojik olarak aktif olduğunu, Jüpiter ve onun ayları Io ve Ganymede ile yörünge dansının okyanusu sıvı tutabilecek iç streslere neden olduğunu göstermekte.

Europa’nın volkanik olarak aktif olup olmadığını, burada Dünya’da derin deniz yaşamının kümelediği hidrotermal menfezleri üretebildiğini hala bilmiyoruz. Eğer öyleyse, bu faaliyet Europa okyanusunun kimyasal evrimine katkıda bulunmuş olabilir.  Daswani son olarak , “Europa, Güneş Sistemimizde yaşam bulma şansımızın en iyilerinden biri. NASA’nın Europa Clipper misyonu önümüzdeki birkaç yıl içinde başlayacak ve bu nedenle çalışmalarımız, Europa’nın yaşanabilirliğini araştıracak misyona hazırlanmayı amaçlıyor.” diyerek sözlerini tamamladı .

Bu içeriğe tepkin?